header9-nl

Media-opvoeding in Tijden van Media-overvloed: Wat Werkt?

Juli
3
2013

chinese-meisjesIn tijden van media-overvloed is media-opvoeding onontbeerlijk. Veel ouders weten hoe moeilijk het kan zijn het mediagebruik te reguleren, vooral bij tieners. Pogingen daartoe leiden al gauw tot protesten en conflicten. Een nieuwe CcaM-studie heeft de effectiviteit onderzocht van media-opvoedingsstrategieën. De studie is deze week gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Human Communication Research.

De studie is uitgevoerd onder 499 tieners van 10 tot 14 jaar die aangaven hoe zij vonden dat hun ouders omgaan met hun mediagebruik. Ze vulden in hoe vaak en in welke stijl hun ouders hun gebruik van TV, games, en internet beperken en met hen bespreken.

De CcaM-studie is de eerste die aantoont dat de specifieke stijl van media-opvoeding van cruciaal belang is. Als ouders niet consistent zijn in hun media-opvoeding, is er meer conflict in het gezin en vertoont de tiener meer antisociaal gedrag. Bij inconsistente mediaopvoeding is het ouderlijke gedrag in de ogen van tieners willekeurig en onvoorspelbaar. De ene keer mag een computerspel wel, de volgende keer ineens weer niet. 

Als ouders het mediagebruik van hun kinderen op een autonomiebevorderende manier binnen de perken houden, is er juist minder conflict en vertoont de tiener prosociaal gedrag. Autonomiebevordende mediaopvoeding is een opvoedingsstijl waarin ouders het gezichtspunt van hun kinderen serieus nemen en uitleggen waarom de restrictie nodig is.

Media-opvoeding kan succesvol zijn, ook bij tieners, als die consistent én autonomiebevorderend is. Zo’n opvoeding is vooral bij mediagebruik belangrijk, omdat tieners ouderlijke inmenging in hun mediagebruik vaak moeilijk accepteren.  

De studie is uitgevoerd door CcaM-onderzoekers Patti Valkenburg en Jessica Piotrowski in samenwerking met gezinsonderzoeker Jo Hermanns (Universiteit van Amsterdam) en Rebecca de Leeuw (Communicatiewetenschap, Radboud Universiteit).

Lees hier het artikel “Developing and validating the perceived parental media mediation scale: A self-determination perspective”.

twitter-blauw